2.10.2019 Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 (2. vaiheen) osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta runsas palaute
27.9.2019 Poukkoilu pelastusalan koulutuksen järjestämisessä vie uskottavuutta poliittiselta päätöksenteolta!
25.9.2019 Itäradalle on itäisessä Suomessa laaja kannatus
23.9.2019 Taipaleen kanavamuseota ei saa kaataa kaupungin kontolle
23.9.2019 Luken päätös Halolan tutkimusnavetasta luopumisesta uhkaa kansainvälistä huippututkimusta
19.9.2019 Avoin kirje Suomen Urheiluliitolle Lapinlahden GP-kisoista
18.9.2019 Kysely: Suurin osa itäsuomalaisista on valmiita tekemään muutoksia omaan liikkumiseensa
10.9.2019 Itä- ja Pohjois-Suomen elinkeinot murroksessa -yrityspilotti on avattu
26.8.2019 Viitostie ja Savon rata saatava EU:n TEN-T-ydinverkkoon
22.8.2019 Kannanotto EU:n alue- ja rakennepolitiikan 2021–2027 varojen jakoon